Ang pagdating ng mga mananakop na hapones

Posted by / 07-Oct-2016 13:51

Habang lumalaki ang kakayahan ng estado o pamahalaang manaig sa mamamayan, gayundin ang kakayahan nitong manakop at magpasunod ng iba pang grupo ng tao o mga mamamayan sa mga kalapit o banyagang bansa.

Karaniwan sa mga Tsino at Hapon, may dangal at pagmamalaki ang isang taong may ninunong naging warrior o mandirigma noong araw – 50, 70, isang siglo o mas malayo pa – ang nakaraan.Sa dahas at pananakop nakabatay ang kanilang paghahari.Ang kapangyarihan at pananaig ay nakamit nila sa dulo ng espada, bayoneta at baril.Isang karangalan po para sa site na ito ang mapaunlakan ng isa sa mga iginagalang at hinahangaan kong guest blogger.Isa siya sa mga masisipag at maalam na Pinoy bloggers.

ang pagdating ng mga mananakop na hapones-59ang pagdating ng mga mananakop na hapones-85ang pagdating ng mga mananakop na hapones-58

Sa ganitong context nalagay ang expansion campaign ng Japan bago mag-umpisa ang World War II.